Dokumentacje / Ekspertyzy

  • ocena stanu istniejącego wraz z  przygotowaniem dokumentacji oraz zaleceniami w celu odzyskania pełnej sprawności oraz funkcjonalności obiektu
  • uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi urzędami administracji wraz z uzyskaniem potrzebnych zezwoleń.
  • analiza istniejących projektów wraz z przygotowaniem ich optymalizacji pod względem funkcji jak i kosztów projektu.