Dokumentacje / Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy dźwigów istniejących. Kompleksowa ocena stanu urządzenia pozwala na ustalenie zakresu niezbędnych prac, w tym na ograniczenie zasięgu modernizacji w przypadku ograniczeń kosztowych inwestycji.