Modernizacja i wymiana dźwigów w istniejących budynkach

Okres możliwego użytkowania dźwigów jest z konieczności ograniczony czasowo, tak z przyczyn eksploatacyjnych, jak i wskutek bardzo dynamicznego rozwoju technicznego branży. Nasza domena to modernizacje i wymiana dźwigów, które uległy zestarzeniu, zużyciu, bądź nie spełniają aktualnych norm bezpieczeństwa.

Oferujemy kompleksowe zestawy modernizacyjne w wariancie z istniejącą maszynownią lub bez maszynowni, przy wykorzystaniu falownikowych napędów bezreduktorowych wiodących producentów. Stosujemy rozwiązania pozwalające na maksymalizację powierzchni kabiny w ramach możliwości wyznaczanych przez rozmiary istniejącego szybu. Dostępna jest szeroka gama wykończeń oraz wyposażenia dodatkowego. 

Możliwa jest także modernizacja częściowa, podlegająca ofercie indywidualnej opracowywanej po uprzedniej wizycie w obiekcie specjalistów z ramienia firmy BUDOMAL.

Jako że modernizacje wykonywane są najczęściej w funkcjonujących budynkach mieszkalnych, istotnym aspektem jest prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Dysponowanie przez BUDOMAL wykwalifikowanymi brygadami monterów umożliwia skrócenie okresu wyłączenia dźwigu z eksploatacji do niezbędnego minimum.

Po przeprowadzeniu modernizacji zapewniamy dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej oraz odbiory i badania przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zalety wynikające z przeprowadzenia modernizacji:

  1. Redukcja poziomu zużycia energii
  2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania
  3. Większa niezawodność
  4. Mniejsze koszty eksploatacji
  5. Zwiększenie funkcjonalności oraz estetyki
  6. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych