Historia

BUDOMAL wykonuje prace adaptacyjne i modernizacyjne budynków, w tym obiektów zabytkowych, na etapie kompleksowego przygotowania do realizacji prac. A także realizację właściwych robót budowlanych.