Historia

BUDOMAL wykonuje kompleksowe prace drogowo-brukarskie uwzględniające przebudowę oraz modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej i energetycznej.