Dokumentacje / audyty

 

  • wykonywanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych do rozpoczęcia prac budowlanych
  • wykonywanie badań geotechnicznych
  • wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
  • pozyskiwanie decyzji i uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu: ustalenie lokalizacji, technologii  instalacji i przyłącza wod-kan, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza,
  • usługi geodezyjne: wytyczanie i inwentaryzacja urządzeń naziemnych i podziemnych, wytyczanie obiektów budowlanych, podziały nieruchomości