Materiały

  •  zaopatrzenie placu budowy w piasek, żwir rzeczny, żwiry do betonu, tłuczeń, grysy, humus, ziemie trawnikową i ogrodową
  • zakup materiałów od renomowanych producentów w Polsce,
  • materiały o najwyższej jakości posiadające atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
  • utylizacja odpadów z rozbiórek