pl

Aktualności

Budomal - Kompleksowa rewitalizacja ulicy Włókienniczej

BUDOMAL jest wykonawcą projektów rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej m.in. na ulicy Włókienniczej
Firma jest głównym partnerem Miasta w programie rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy
Wszystkie realizacje wykonywane są w systemie zaprojektuj i wybuduj
To oznacza, że BUDOMAL ma istotny wpływ na ostateczny kształt tych przedsięwzięć
W każdym uwzględnia wytyczne konserwatorskie i dochowuje zasady utrzymania tożsamości historycznej miejsca
Ulica Włókiennicza to dla nas bardzo ważna lokalizacja
Naszym celem jest przywrócenie tego miejsca Miastu i jego mieszkańcom w zupełnie nowej odsłonie
W pierwszej kolejności zrealizujemy północną część pierzei ulicy Włókienniczej
Inwestycje są już rozpoczęte, koncentrujemy się na zadaniach porządkowych i pracach rozbiórkowych

Więcej na: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/startuje-kompleksowa-rewitalizacja-ulicy-wlokienniczej-id25555/2019/1/17/

Siedziba

ul. Beli Bartoka 24 lok. U8, Łódź

Wiadomość