Historia

BUDOMAL świadczy profesjonalnie usługi zarządzania projektami inwestycyjnymi w zakresie budownictwa i aranżacji powierzchni. Doświadczeni i wysoce wykwalifikowani pracownicy firmy są oddelegowani do pełnienia funkcji Project Managera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nadzór nad projektem kończy się dopiero w momencie finalnego oddania budynku do użytkowania. Opiekę nad prawidłowością wykonania każdego projektu przedsiębiorstwo sprawuje od A do Z. W ofertę takiej usługi wchodzi przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, zarządzanie kosztami budowy, zbadanie stanu technicznego nieruchomości (due dilligence), zaprojektowanie i zbudowanie powierzchni dla najemców, dokonanie przekształceń planistycznych zwiększających potencjał i wartość nieruchomości oraz przygotowanie studium wykonalności.