pl

Zakres usług świadczonych przez Budomal w branży drogowej obejmuje kompleksowe przygotowanie do realizacji zadania w zakresie doradztwa technicznego, sporządzenia branżowych projektów budowlanych i wykonawczych, wykonania projektów architektury krajobrazu i uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, zapewniające prawidłowe przygotowanie do wykonywania prac.

Posiadane doświadczenie obejmuje: rozbiórkę nawierzchni istniejących, budowę parkingów, dróg i chodników, budowę ogrodzeń i murów oporowych, montaż elementów małej architektury oraz urządzanie terenów zielonych, w zakresie zaś modernizacji lub budowy sieci: sieci sanitarne (kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem nawierzchni), energetyczne oraz teletechniczne.

Gwarantujemy także wsparcie w postaci zapewnienia wykonania badań geotechnicznych, usług geodezyjnych, wykonania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz pozyskiwania decyzji i uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu: ustalenie lokalizacji, technologii instalacji i przyłącza wod-kan, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza.

Siedziba

ul. Beli Bartoka 24 lok. U8, Łódź

Wiadomość