Dokumentacje / Audyty

  • wykonywanie audytów energetycznych i sprawozdań z osiągniętego zamierzenia termo modernizacyjnego
  • uzyskiwanie opinii ornitologicznych
  • uzyskiwanie decyzji na niszczenie miejsc lęgowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  • wykonywanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • wykonywanie planów BIOZ
  • uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych do rozpoczęcia prac budowlanych