CKD II

Drugi etap CKD był kontynuacją już zrealizowanej części inwestycji Centrum Kliniczno
- Dydaktycznego (etap I realizowany w latach 1975–2014), która pozwoliła na otwarcie i funkcjonowanie w obecnej formie Centralnego Szpitala Klinicznego. Kontynuacja ta polegała na wykorzystaniu dostępnych przestrzeni szpitalnych i ulokowanie w nich ośrodków świadczących kluczowe dla regionu usługi medyczne w dziedzinach: onkologii, położnictwa, neurologii i geriatrii.
Łącznie w nowej lokalizacji powstało: 21 jednostek medycznych (oddziałów, zakładów, poradni wraz z obiektami takimi jak hostel), a także nastąpiło powiększenie bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostyki obrazowej.
Realizacja II etapu budowy CKD objęła:
- Zespół Poradni Specjalistycznych (otwarte 27.01.2020 r.)
- Oddział Onkologii Ogólnej
- Oddział Chirurgii Onkologicznej
- Oddział Ginekologii Onkologicznej
- Oddział Urologii
- Oddział Medycyny Paliatywnej
- Oddział Chemioterapii (stacjonarny)
- Oddział Chemioterapii (dzienny)
- Ośrodek Radioterapii (Zakład oraz Oddział)
- Oddział Endokrynologii
- Oddział Geriatryczny
- Oddział Neurologii
- Oddział Położniczy
- Oddział Neonatologii
- Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
- Zakład Patologii
- Blok operacyjny z salą wybudzeń
- Izba Przyjęć (SOR)
Okres realizacji projektu 2018 – 2023
Budżet inwestycji 576,5 mln zł

Okres realizacji projektu 2018 – 2023

Budżet inwestycji 576,5 mln zł

Windy Generalne wykonawstwo
Masz pomysł? My mamy rozwiązanie.
Wyślij nam wiadomość!