pl

Inżynier Budowy
Construction Site Engineer

Inżynier Budowy / Construction Site Engineer
Ми шукаємо: Інженер будівництва

Miejsce pracy / Place of work: Łódź
Місце роботи: м. Лодзь

Opis stanowiska:

 • wsparcie przełożonego w organizacji i nadzorowaniu robót pod względem jakościowym i terminowym
 • monitorowanie i kontrola podwykonawców lub sił własnych w ramach posiadanych kwalifikacji
 • aktywna współpraca w procesie przygotowania produkcji – sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych, 
 • zbieranie ofert od kontrahentów i ich analiza - przygotowywanie zestawień,
 • sprawdzanie i sporządzanie obmiarów robót, 
 • wysyłanie zamówień materiałowych, 
 • bieżące administrowanie i archiwizacja dokumentami budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • przestrzeganie przepisów BHP i monitorowanie ich przestrzegania na budowie
 • aktywna współpraca z zespołem i przełożonym.

Wymagania: 

 • wymagane wykształcenie wyższe - budowlane,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, będzie dodatkowym atutem,
 • rozumienie procesu budowlanego i podstawowych procedur administracyjnych towarzyszących realizacji projektu,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • dobra organizacja pracy i skuteczność w działaniu, 
 • otwartość na wiedzę i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość środowiska Windows (Outlook, Excel), MS Project, AutoCad.
 • mile widziane Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej, realizującej duże przedsięwzięcia budowlane,
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 • Pracę w ciekawym zespole ludzi,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego drogą mailową: lodz@budomal.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000)".

 

Responsibilities:

 • Support the supervisor in organising and overseeing the work to keep the required quality and meet deadlines
 • Monitor subcontractors and own staff to check their qualifications
 • Take a proactive approach throughout the production preparation process, including drafting and sending out requests for proposals
 • Collect offers from contractors, analyse and compile them
 • Check and take measurements of works
 • Send orders for materials
 • Do daily administration and keep a record of construction documents
 • Prepare as-built documentation
 • Comply with and monitor the compliance with health and safety regulations on site
 • Active collaboration with other team members and your supervisor.

Requirements: 

 • Higher education in the field of construction is a must
 • Some experience in a similar position would be an advantage
 • Having an understanding of the construction process and the basic project-related administrative procedures
 • An ability to read technical documentation
 • Good organisation of work and work efficiency 
 • Willingness to learn and an ability to work in a team
 • Knowledge of Windows environment (Outlook, Excel), MS Project, AutoCAD
 • A category B driving licence would be appreciated

What we offer:

 • An interesting job in a company with a strong market position, handling large construction projects,
 • An opportunity to gain some extensive experience, to hone your skills, and develop professionally through training
 • Work in a unique team of people
 • Stable employment under an employment contract
 • An attractive benefit package

If interested, please email your CV and cover letter to: lodz@budomal.com.pl.

Please remember to add the statement reading, “I agree to have my personal data processed for the purposes necessary for the recruitment process (in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC and the Personal Data Protection Act of 10 May 2018, Dz.U. [Journal of Laws] of 2018 item 1000).”

Siedziba

ul. Beli Bartoka 24 lok. U8, Łódź

Wiadomość

Follow @Budomal1

NK Tu Li Re Ab

Oferta: Budomal, apartamenty lodz, developer lodz, deweloper lodz, dzialki budowlane lodz, dzialki na sprzedaz, gotowe mieszkania lodz, grunty lodz, inwestycje lodz, kamienice lodz, kupie mieszkanie lodz, mieszkania baluty, mieszkania deweloperskie lodz, mieszkania lodz, mieszkania na sprzedaz lodz bez posrednikow, mieszkania na sprzedaz lodz bezposrednio, mieszkania o wysokim standardzie lodz, mieszkania od dewelopera lodz, mieszkania rynek pierwotny lodz, mieszkania stan deweloperski lodz, mieszkania teofilow, mieszkania widzew, najlepszy deweloper, najlepszy deweloper lodz, najlepszy deweloper łódź, nieruchomosci lodz, nowe inwestycje lodz, nowe mieszkania lodz, powierzchnie biurowe lodz, rewitalizacja kamienic lodz, rewitalizacja lodz, rynek pierwotny mieszkania lodz, skup gruntow, sprzedaz mieszkan lodz, termomodernizacja lodz, zakup gruntow lodz, dostawa dzwigow lodz, dostawa dźwigów łódź, dostawa wind lodz, dostawa wind łódź, dzwig lodz, dźwig łódź, dzwigi lodzkie, dźwigi łódzkie, dźwigi łódź, dzwigi lodz, konserwacja wind lodz, konserwacja wind łódź, konserwacja dźwigów łódź, konserwacja dzwigow lodz, montaz wind lodz, montaż wind łódź, montaż dźwigów łódź, montaz dzwigow lodz, pogotowie dźwigowe budomal, pogotowie dzwigowe budomal, pogotowie dzwigowe lodz, pogotowie dźwigowe łódź, serwis dzwigow lodz, serwis dźwigów łódź, serwis wind łódź, serwis wind lodz, winda lodz, winda łódź, windy łódź, windy lodz, windy lodzkie, windy łódzkie, wymiana dźwigów łódź, wymiana dzwigow lodz, wymiana wind lodz, wymiana wind łódź, wymiana windy łódź, wymiana windy lodz

Tagi: Mieszkanie rynek pierwotny Łódź | Mieszkania stan deweloperski Łódź | Rewitalizacja kamienic Łódź | Inwestycje Łódź | Mieszkania developerskie Łódź | Nowe inwestycje Łódź | Mieszkania od dewelopera Łódź | Działki budowlane Łódź | Rewitalizacja Łódź | Sprzedaż mieszkań Łódź | Kamienice Łódź | Skup gruntów | Sprzedaż mieszkań w Łodzi bez pośredników | Grunty Łódź | Apartamenty Łódź | Mieszkania Widzew | Nieruchomości Łódź | Budomal