04/05/2023

Uroczyste otwarcie BRaIn

26 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji w ramach projektu BRaIn – Badania, Rozwój, Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji. Jesteśmy zaszczyceni, że budynek powstający w konsorcjum firm BUDOMAL i Erbud Group będzie dawać możliwości rozwoju i przeprowadzania badań naukowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. :
Marcin Martyniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Karol Młynarczyk – Pierwszy Wicewojewoda Łódzki
Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Adam Pustelnik – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
Elżbieta Żądzińska – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Andrzej Romanowski- Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej
Aleksander Welfe – Prezes łódzkiego Oddziału PAN
Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa
Urszula Sztuka- Polińska – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
Małgorzata Zwolińska – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Komercjalizacji Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Grzegorz Janowski – Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Krzysztof Sobieszka – Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

O inwestycji, jej realizacji i przeznaczeniu w swoich wystąpieniach mówili: Rektor, prof. Radzisław Kordek, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Lucyna Woźniak, Kanclerz, dr Jacek Grabowski oraz prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska, kierownik projektu.

Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości, a wszyscy uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić budynek.

Celem projektu BRaIn jest wewnętrzna integracja jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, ale i udostępnienie naszego ekosystemu partnerom gospodarczym czy innym jednostkom naukowym z regionu.

Do dyspozycji użytkowników oddano zarówno specjalistyczne laboratoria: Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego, Badań Metabolomicznych, Diagnostyki Molekularnej, Hodowli Komórkowych, jak również laboratoria do okresowego wykorzystania przez zawiązujące się na potrzeby projektowe zespoły badawcze.

Tematyka prac badawczo-rozwojowych w ramach inicjatywy BRaIn dotyczy trzech głównych obszarów tematycznych: zarządzania organizacyjnego i procesowego w służbie zdrowia, medycyny spersonalizowanej oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych w medycynie.

Naukowiec może skorzystać z laboratorium, aparatury lub sali spotkań rezerwując je za pośrednictwem systemu rezerwacji, dostępnemu w Intranecie. Jeśli ma pomysł na badania, ale nie dysponuje odpowiednim sprzętem, BRaIn jest właśnie miejscem dla niego. Może zarówno zlecić wykonanie badania, jak i skorzystać z dostępnego sprzętu i sam je wykonać. Zespół merytoryczny laboratoriów BRaIn doradzi i pomoże w wyborze metody badania i jego standaryzacji. Budynek będzie dostępny dla naukowców 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

BRaIn jest kolejnym ważnym elementem rozwoju kampusu CKD. Tutaj kładziemy nacisk na naukę i innowacje. Chcemy efektywniej realizować badania i korzystać z wytworzonej infrastruktury zgodnie z potrzebami naukowców. To będzie miejsce dostępne i otwarte dla wszystkich z pomysłem na realizację badań – zarówno kół naukowych, doktorantów, jak i dojrzałych zespołów badawczych chcących realizować nowe projekty. Jestem przekonany, że dzięki takiemu podejściu, projekt BRaIn wpłynie również na poprawę jakości współpracy uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym – prof. Radzisław Kordek.

Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny to ważne czynniki warunkujące powodzenie projektu, a na pewno jego efektywniejszą realizację. Celem pomysłodawców projektu jest stworzenie – „poligonu” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy badań klinicznych – prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska.

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA – I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, DZIAŁANIE I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Całkowita wartość projektu to: 63,3 mln zł, w tym:

dofinansowanie RPO WŁ: 38,3 mln zł
wkład własny uczelni 25 mln zł.
dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 5,3 mln zł
Okres realizacji projektu: IX 2018 – VI 2023

 

źródło: https://umed.pl/uroczyste-otwarcie-braina/

Uroczyste otwarcie BRaIn

Więcej artykułów

22/05/2024

Realizacja nowej inwestycji w prestiżowym miejscu w Łodzi w trybie lex deweloper.

08/01/2024

BUDOMAL nowym właścicielem nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 56/58

24/07/2023

Wakacyjne wydanie magazynu Life In a w nim wywiad z Rafałem Leśniakiem.

Masz pytania?

Porozmawiajmy.

Ewa Soboń-Kosacz

tel. +48 603 350 400

ewa.kosacz@budomal.com.pl